Select Page

Abersoch and District Trade and Tourism Association

 

Croeso!

Mae’r businesau lleol wedi ymuno â’i gilydd fel un llais i hyrddwyddo a datblygu busnes a dygwyddiadeu yn Abersoch a phen Llŷn. Wedi ailfrandio fel Caoln Abersoch/Heartof Abersoch, rydym wedi ailagor
ein swyddfa sydd yn llawno wybodaeth am beth i wneud yn yr ardal, hyd yn oed pan mae’n bwrw glaw!

Rydym bob amser yn hapus i wrando ar eich syniadau a sylwadau. Anfonwch e-bost atom ynrhyw adeg gydach sylwadau.

Mwynhewch prydferthwch ein hardal.

Welcome!

The Local businesses have all come together as one voice to promote and develop business and events in Abersoch and the Llŷn Penisula. Now rebranded as heart of Abersoch- Calon Abersoch, we have re-opened the local Tourist Information Office, which is full of information on what to do in and around the area (even when its wet!).

We are always happy to listen to your thoughts and comments, feel free to email us with any ideas.

Enjoy our beautiful area

Maxine Bartle
Chair/Cadeirydd

Abersoch Beach Huts photo by Totally Abersoch
Abersoch Harbour with Rainbow photo by Totally Abersoch
Abersoch Harbour at Sunset photo by Totally Abersoch
Abersoch Beach at St Tudwal's Islands photo by Totally Abersoch